Лот бр. 3

3. Мића Поповић(1923-1993), Две жене,1982, туш, 17,3х28,6