Лот: 8
Славољуб Слава Богојевић (1922-1978)
Композиција IV
гваш и темпера на папиру, 28,7х40,7
Потпис: доле средина
Почетна цена:
180 €
36. АУКЦИЈА слика, цртежа и графика , 28. март. 2019.
тел: 064/ 31 65 909