Лот: 71
Драгољуб Хаџи Пешић
Цвеће,
рељеф у бакру, 25x12,5.
Потпис:
Почетна цена:
100 €
36. АУКЦИЈА слика, цртежа и графика , 28. март. 2019.
тел: 064/ 31 65 909