Лот: 59
Степан Федорович Колесников (1879 - 1955)
Стена,1930-те
гваш, 27х38
Потпис: доле десно
Почетна цена:
3000 €
37. АУКЦИЈА слика, цртежа и скулптура, 30. окт. 2019.
тел: 064/ 31 65 909