Лот: 3
Сташа Беложански (1900–1992)
Стари Расик на Атoској гори, 1939
цртеж, 19х23,5
Потпис: доле лево
Почетна цена:
100 €
34. АУКЦИЈА слика, цртежа и графика, 17. мај. 2018.
тел: 064/ 31 65 909