Лот: 100
Александар Дероко (1894-1988)
Град на две реке, 1973
темпера на картону, 55х62
Потпис: доле десно
Почетна цена:
2500 €
34. АУКЦИЈА слика, цртежа и графика, 17. мај. 2018.
тел: 064/ 31 65 909